DOKUMENTY DO POBRANIA

Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne wzory dokumentów gotowych do pobrania i wydrukowania.

Dokumenty potrzebne do załatwienia wszystkich formalności związanych z rozliczeniem pogrzebu bezgotówkowo przez ZUS:

1. Dowód osobisty osoby zmarłej. 
2. PESEL osoby zmarłej;
3. Legitymacja rencisty bądź emeryta osoby zmarłej;
4. Dowód osobisty wnioskodawcy;
5. PESEL wnioskodawcy;
6. Skrócony akt urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy, chyba że wnioskodawcą jest współmałżonek.