Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne wzory dokumentów gotowych do pobrania i wydrukowania.

Dokumenty potrzebne do załatwienia wszystkich formalności związanych z rozliczeniem pogrzebu bezgotówkowo przez ZUS:

  1. 1. Dowód osobisty osoby zmarłej,
  2. 2. PESEL osoby zmarłej;
  3. 3. Legitymacja rencisty bądź emeryta osoby zmarłej;
  4. 4. Dowód osobisty wnioskodawcy;
  5. 5. PESEL wnioskodawcy;
  6. 6. Skrócony akt urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy, chyba że wnioskodawcą jest współmałżonek