Podziękowanie.

W imieniu własnym oraz rodziny Chciałabym podziękować za profesjonalne przygotowanie ceremonii pogrzebowej